Akreditovani programi

“Individualni obrazovni planovi - kako ih praviti i primenjivati u praksi” 

Kompetencija: K3

Prioriteti: 8

Broj bodova: 8

Opšti ciljevi:

Unapređenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa kroz podizanje kapaciteta nastavnika da pruže podršku učenicima za ostvarivanje potencijala u skladu sa mogućnostima.

 

Specifični ciljevi:

Podrška inkluzivnom razvoju vrtića/škole. Bolje razumevanje i veća osetljivost nastavnog kadra za potrebe i prava dece kojoj je potrebna pomoć i podrška u učenju. Osposobljavanje nastavnog kadra za izradu PP i IOP i njihovu primenu u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu. Podizanje kapaciteta nastavnika da aktivnosti na času planiraju i realizuju polazeći od znanja i iskustava kojima učenici raspolažu, njihovih individualnih karakteristika i potreba, a imajući u vidu postavljene ciljeve, ishode i karakteristike konteksta u kojem se odvija učenje.

 

Teme programa:

  • Inkluzija i inkluzivno obrazovanje

  • Individualni obrazovni plan

  • Izrada pedagoških profila

  • Izrada IOP-a.

 

Ciljna grupa:

nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)