O nama

Međunarodna organizacija Catolic Relief Services, program za Srbiju, podržala je svoj obrazovni tim u nastojanju da nastavi razvoj obrazovnih programa koji su se pokazali kao začajan i nedostajući segment obrazovanja u Srbiji. Reč je o uvođenju alternativnih programa u  predškolsko obrazovanje (Montesori metod); o većem dostupu kvalitetnom obrazovanju deci iz marginalizovanih grupa; o jačanju i izgradnji kapaciteta različitih aktera i nosilaca u procesu razvoja obrazovanja; o razvoju partnerstava i mobilizaciji zajednice kao ključnim faktorima razvoja obrazovanja kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Obrazovni tim formalizovao je svoj status 11. novembra 2003. godine registrujući se kao udruženje građana  pod nazivom “Centar za kvalitetno obrazovanje”  i nastavljajući da samostalno razvija započete i uspostavlja nove programe i projekte.

Cilj Centra za kvalitetno obrazovanje je da doprinese stvaranju uslova za održivi razvoj,  za društvo jednakih šansi, socijalne pravde i građanske participacije.  Ovaj cilj Centar ostvaruje u oblasti socijalne politike.Da bi ostvarilo ovaj cilj Centar za kvalitetno obrazovanje:

  • Radi na izgradnji i jačanju kapaciteta pojedinaca i grupa za odgovorno upravljanje resursima u zajednici, za procese kreiranja i primene  politika održivog razvoja

  • Radi na uspostavljanju socijalnog partnerstva kao odgovora na izazove održivog razvoja

  • Razvija programe neformalnog obrazovanja u znanjima i veštinama koje korespondiraju sa potrebama korisnika i prioritetima u zajednici

  • Doprinosi programskom pluralizamu u sistemu obrazovanja• Doprinosi procesu socijalne inkluzije i uspostavljanju vrednosti inkluzivnog društva

  • Doprinosi promociji jednakih mogućnosti dece i odraslih baziranih na jednakim pravima

  • Doprinosi unapređenju položaja i prava dece i odraslih iz socijalno osetljivih društvenih grupa

  • Doprinosi povećanju dostupa kvalitetnom obrazovanju deci i odraslim iz marginalizovanih grupa i na taj način doprinosi njihovom ravnopravnom učešću u društvu i produktivnijem životu u zajednici

  • Pokreće programe i usluge socijalnog uključivanja u lokalnoj zajednici, namenjene onima koji su naročito izloženi riziku od siromaštva, radi prevencije i ublažavanja efekata siromaštva

  • Doprinosi uspostavljanju socijalnog partnerstva, izgradnji socijalnog kapitala i pokretanju socijalnog preduzetništva na principima održivog razvoja

  • Povezuje interesne grupe kroz umrežavanje na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou