Aktivnosti

♦ Projekat "Igrom do veštine“ ("Playing to skill")

Vreme realizacije: 2018 - 2019.

Projekat “Igrom do veštine” Centar za kvalitetno obrazovanje realizuje u partnerstvu sa Kreativno edukativnim centrom u Beogradu. Projekat predstavlja nadogradnju  integrativnog modela radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama kreiranom od strane Kreativno edukativnog centra. Osnovu modela čini priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje u određenoj radnoj organizaciji i za ispunjavanje zahteva određenog posla, uglavnom u uslužnim i proizodnim delatnostima (npr. pomoćni radnici u trgovini, poslovi higijeničara, poslovi kafe-kuvarice, kurirski poslovi, poslovi u auto-perionicama, rad na fotokopir aparatima, pomoćni radnici u kuhinjama i restoranima i slično). Ovo upućuje na simulaciju kao dominantnu metodologiju u procesu pripreme osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje.

 

Projekat “Igrom do veštine” fokusiran je na razvoj mekih i tehničkih veština kroz igru. Novi pristup razvijen unutar projekta podrazumeva korišćenje igre za razvoj mekih (komunikacijskih i timskih) i tehničkih veština. Kompetitivne igre nedovoljno zastupljene u odrastanju osoba sa intelektualnim smetnjama u projektu predstavljaju osnovu za razvoj: timskih i komunikacijskih veština; donošenje odluka; pravljenje strategija; unapređenje motoričkih sposobnosti; povećanje motivacije i doživljaja kompetentnosti; povećanje samoefikasnosti; povećanje samopoštovanja i samopuzdanja. Unapređivanje radnih i socijalnih kompetencija u funkciji je lakše integracije osoba sa intelektualnim smetnjama na otvoreno tržiše rada i ublažavanja socijalne isključenosti.

detaljnije >>

♦ Projekat "Podrška u obrazovanju učenicima sa oštećenjem vida“ ("Support to education for students with visual impairment")

Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije 

Partner u implementaciji: Specijalna škola sa domom učenika učenika „Bubanj“ iz Niša, Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju iz Niša, Osnovna škola za učenike za smetnjama u razvoju „Smeh i suza“ iz Aleksinca i Osnovna škola „Ljubomir Aćimović“ iz Obrenovca

 

Sa uvođenjem obrazovne inkluzije, u specijalnim školama izražena je tendencija porasta broja učenika kategorije A (prema OECD klasifikaciji), 

odnosno dece sa složenim i višestrukim smetnjama. Specijalne škole su tehnički opremljene sa nastavnim sredstvima i pomagalima koje 

odgovaraju tipu ometenosti koju dominantno imaju učenici te škole. Ovo je razlog što se učenici uključeni u specijalne škole kod kojih se 

primarne razvojne smetnje ne podudaraju sa tipom specijalne škole, suočavaju se sa problemom nedostatka osnovnih nastavnih sredstva i 

pomagala neophodnih da bi se uspešno pohađali nastavu. 

                                                                                                                                                                                                               detaljnije>>

♦ Projekat "Jačanje kapaciteta Škole sa domom za učenike oštećenog sluha za 

pružanje rehabilitacijskih usluga“

Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije 

Partner u implementaciji: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha Kragujevac

Izostanak kvalitetne rehabilitacije pospešuje probleme u socijalizaciji i integraciji učenika sa smetnjama u razvoju u zajednicu, što direktno utiče

na smanjivanje kvaliteta njihovog života. Nedovoljno digitalne opreme direktno se odražava na  otežan proces rehabilitacije slušanja kod gluvih i nagluvih učenika. Bez digitalne opreme otežana je rana detekcija, rana dijagnostika, prevencija, habilitacija i rehabilitacija različitih patoloških 

oblika verbalne komunikacije (bez obzira na etiologiju). Nabavkom digitalnog logopedskog seta, koji predstavlja ključnu opremu za rad sa 

učenicima oštećenog sluha,  projekat će omogućiti poboljšanje uslova za efikasno i efektivno pružanje rehabilitacijskih usluga. 

                                                                                                                                                                                                               detaljnije>>

♦ Projekat „Jačanje kapaciteta OŠ „ Dragan Kovačević“ za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja“

Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije 

Partner u implementaciji: Osnovna škola za decu oštećenogvida „Dragan Kovačević“, Beograd

 

Projektna intervencija usmerena je na uvođenje informacionih tehnologija u logopedsku rehabilitaciju u školi „Dragan Кovačević“. Upotreba 

klasičnih metoda bez podrške informacionih tehnologija od uticaja na niži kvalitet rehabilitacije, što je od uticaja na neravnopravan položaj 

učenika u odnosu na vršnjake u regionu gde je podrška informacionih tehnologija u oblasti rehabilitacije uveliko prisutna.

                                                                                                                                                                                                               detaljnije>>

♦ Projekat „Klubovi za decu i mlade“

Projekat podržan od strane Evropske Unije.

Centar za kvalitetno obrazovanje uz podršku partnerskih organizacija, Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica iz Kragujevca, Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijena lica iz Beograda i Društva za pomoć licima ometenim u razvoju iz Ivanjice, realizovao je 2011/2012 projekat „Klubovi za decu i mlade”. Glavne aktivnosti projekta bile su: izgradnja kapaciteta pružalaca usluga, funkcionisanje klubova i zagovaranje i širenje naučenih lekcija. Projektom su uspostavljena i stavljena u punu funkciju tri javna prostora u ova 3 grada. Projekat predstavlja nastavak pilot projekta „Klub za decu i mlade“ uspostavljenog pri Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu koristeći dobru inovativnu praksu i  naučene lekcije kao izazove za novi projektni ciklus.
Projekat je podržala Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“. 

detaljnije >> 

Projekat „Klub za decu i mlade“ (“Club for children and youth”)

Projekat podržan od strane Telenor Fondacija.
Partner u implementaciji: Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ iz Kragujevca


Centar za kvalitetno obrazovanje je u partnerstvu sa Telenor Fondacijom i Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu 2010. godine pokrenuo je projekat „Klub za decu i mlade“. Projekat predstavlja odgovor na prepoznate potrebe prevashodno dece i mladih sa smetnjama u razvoju, ali i ostale dece i mladih u Kragujevcu. Nastao je kao rezultat participativnog istraživanja sprovedenog u toku dugogodišnje saradnje Centra za kvalitetno obrazovanje sa lokalnim institucijama u oblasti socijalne politike. Inicijativi uspostavljanja jednog ovakvog servisa u zajednici doprinelo je  postojanje strateškog opredeljenja grada Kragujevca definisanog kroz Lokalni plan akcije za decu čiji se jedan od prioriteta odnosi na decu sa smetnjama u razvoju i unapređenje njihovog položaja. Klub, svojim organizacionim oblikom i sadržajem,  predstavlja operacionalizaciju Lokalnog plana akcije doprinoseći poboljšanju socijalne prihvaćenosti i razvijanju socijalnih kompetencija  dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Ekonom:east Мedia Group je lider u ekonomskom novinarstvu u Srbiji "Klub za decu i mlade" proglasila je za najbolji društveno odgovoran projekat u 2010. godini.

 

detaljnije >>

♦  2010. srednjoročna evaluacija projekta „Posebna briga za posebne potrebe“ (Mid-term Project Evaluation "Special Care for Special Needs project" 

Projekat podržan od strane Evropske Komisije (European Commission)

Nosilac projekta: Save the Children

♦ Projekat „Osiguranje kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu“ („Ensuring Quality Pre-School Education for All Children“)

Projekat realizovan u periodu 2005 - 2009. godine.

 

Projekat je podržan od strane Save the Children Norway, kancelarija u Sarajevu
Partneri u implementaciji: „Užički centar za prava deteta“ i montesori školica „Zmaj“ iz Užica; Dečiji klub „Drug drugu“ i montesori školica „Ježeva kućica“ iz Sombora; i NVO „Tera-kreativna žena“ i montesori školica „Zvončica“ iz Beograda
Problem nedostupnosti kvalitetnog predškolskog obrazovanja svoj deci predškolskog uzrasta, a posebno deci iz marginalizovanih grupa, prepoznat je na nacionalnom nivou i deo je strateških odluka definisanih u Nacionalnom planu akcije za decu. Projektom “Osiguranje kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu“ Centar za kvalitetno obrazovanje uz podršku Save the Children Norway, kancelarija u Sarajevu i partnerima uključenim u implementaciju projekta, doprinosi “povećanju obuhvata dece  kvalitetnim predškolskim obrazovanjem sa posebnim merama za obuhvat dece iz neobuhvaćenih grupa”, što je jedan od  strateških ciljeva Nacionalnog plana akcije za decu. Drugi važan segment ovog projekta odnosio se na jačanje kapaciteta lokalnih partnera (organizacija civilnog društva – partnera u projektu i roditelja dece uključene u program) u  oblasti promocije kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu kao osnovnog prava svakog deteta, kako bi postali ključni promoteri  kvalitetnog obrazovanja za svu decu.

detaljnije >>

 

 

♦ 2009. Završna evaluacija projekta „Ublažavanje efekata siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu“ (“Reducing the Effects of Poverty for Children with Special Needs in Serbia, Montenegro and Kosovo”)

Projekat podržan od strane Evropske Komisije (European Commission)

Nosilac projekta: Save the Children

♦ 2008. srednjoročna evaluacija projekta „Smanjivanje efekata siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji i Crnoj Gori“.

Projekat podržan od strane Evropske Komisije (European Commission)

Nosilac projekta: Save the Children

♦ Projekat „Društveni klub“ (“Social Club”) 

Projekat realizovan u periodu 2007 - 2008. godine.

 

Projekat je podržan od strane Telenor Fondacija.
Partner u implementaciji: Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd
Prepoznajući negativne efekte koje za korisnike Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku ima nedostatak prostora i sadržaja, Centar za kvalitetno obrazovanje u saradnji sa Telenor fondacijom uspostavio je Društveni klub. Uspostavljanjem kluba doprinelo se uvođenju socijalno orijentisane prakse i integrativnog pristupa u radu sa korisnicima na dugotrajnom lečenju u bolnici. Od strane korisnika i njihovih porodica, kao i zaposlenog osoblja, Klub je prepoznat kao model dobre prakse koji treba da se održi i u budućnosti, a kao model može se primeniti u drugim ustanovama u kojima su pacijenti duže stacionirani. Zahvaljujući dobro osmišljenim i vođenim aktivnostima Klub je postao prostor koji se rado koristi, mesto gde se, kako kažu neki od korisnika, leči duša. To je mesto u bolnici gde se nema osećaj da je bolnica, gde vreme brže prolazi. To je mesto za sticanje dodatnog znanja i informacija, razmene iskustava i ideja, razvoja kreativnosti, pružanja podrške, mesto za druženje i zabavu. 

detaljnije >>

♦ Projekat  „Jačanje roditeljskih kompetencija“ („Strengthening parental skills”)

Projekat podržan od strane International Women’s Club.
Partner u implementaciji „Kreativno-edukativni centar za MNRO“ iz Beograda

 

♦ Projekat  „Rani razvoj dece u funkciji socijalne inkluzije“ („Early Childhood Development for Social Inclusion“)

Projekat je realizovan u periodu 2005 - 2007. godina.
Projekat je podržao UNICEF, kancelarija u Beogradu.
Partneri u implementaciji: Užički centar za prava deteta iz Užica, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Novog Pazara, Zdravstveni centar Leskovac, Odbor za smanjenje siromaštva iz Ade i NVO „Duga“ iz Ade.

Svrha projekta je ostvarivanje I unapređivanje vaspitne i zaštitne funkcije porodice, sa posebnim fokusom na porodice iz marginalizovanih grupa. Projektom su pokrivene ključne oblasti važne za podizanje roditeljskih kompetencija, a koje se odnose na: zdravlje i ishranu, rani razvoj i 

stimulaciju ranog razvoja, veštine roditeljstva i dečija prava.

 

♦ Projekat  „Partnerstvo među ljudima i sektorima” (“Partnership between people and sector”)

Projekat je podržan od strane Nordijskog saveta ministara (Nordic Council of Ministers) u periodu 2005 – 2006.godina.
Partneri u implementaciji:
Predškolske ustanove: „Nada Naumović“ iz Kragujevca, „Habiba Stočević“ iz Tutina i „Jela Jovanović i Emina Bučan“ iz Sjenice;
GESO Fondacija za razvoj Jugoistočne Evrope – Bosne i Hercegovine, NVO “Lotos” iz Zenice, Dječiji centar “Duga” iz Novog Travnika
 

Prepoznajući problem socijalne isključenosti i posledica koje ona ostavlja po one koji su njome pogođeni, namera projekta je doprineti većoj socijalnoj 

integraciji dece sa smetnjama u razvoju. Preduslov socijalne integracije dece sa smetnjama u razvoju je promena stavova u okruženju i razvijanje 

vrednosnog sistema koji promoviše inkluziju, nediskriminaciju i obezbeđivanje najboljeg intresa deteta. Aktivnosti projekta usmerene su na 

uspostavljanje i usavršavanje različitih modela partnerstva radi obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za sve, sa fokusom na uključivanje  u 

obrazovi sistem dece sa  smetnjama u razvoju. Ključni akteri strateškog partnerstva u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za sve su: roditelji, 

vrtići/škole i lokalne 
zajednice. Pored njihovog umrežavanja i povezivanja, projekat je bio usmeren na osposobljavanje ovih aktera da iniciraju, razvijaju i učestvuju u 

inkluzivnim aktivnostima na lokalnom nivou. Projekat je obezbedio prezentaciju finskog modela inkluzije i konstruktivni dijalog o mogućnostima primene modela (ili nekih elemenata modela) u lokalnom kontekstu.

♦ Projekat  „Izgradnja lokalnih kapaciteta za kvalitetno predškolsko obrazovanje“ („Building Local Capacities for Quality Pre -school Education”

Projekat realizovan u periodu 2001 - 2006. godine.
Projekat je podržan od strane Irske državne agencije za razvoj (Development Cooperation Ireland) i Irske agencije Trocaire.
Partneri u implementaciji: predškolske ustanove i lokalni timovi u 17 gradova u Srbiji
Predškolske ustanove: „Sunce“ iz Kuršumliјe, „Neven“ iz Prokuplja, „Pčelica“ iz Niša, „Nada Naumović“ iz Kraguјevca,  „Naša mladost“ iz Lapova, „Naša radost“ iz Rače, „Poletarac“ iz Batočine, „Pionir“ iz Јagodine, Dečiјi vrtić Užice iz Užica, „Olga Grbić“ iz Kosјerića, „Miša Cviјović“ iz Priјepolja, „Paša i Nataša“ iz Nove Varoši, „Olga Јovičić Rita“ iz Požege, „Radost“ iz Čaјetine
Lokalni timovi: „Duga” iz Užica, „Zajedno za decu” iz Čajetine, „Feniks” iz Nove Varoši, „Maštaonica” iz Kosjerića, „Zelenkada” iz Prijepolja, „Zvončići” iz Bajine Bašte, „Suncokreti” iz Arilja, „Čarobljaci” iz Priboja, „Požeški biseri” iz Požege, „Batočina“ iz Batočine, „Jagodina“ iz Jagodine, „Sunce“ iz Kuršumlije, „Prokuplje“  iz Prokuplja, „Lavovi“ iz Lapova, „Srećni“ iz Rače, „Klikeri“  i „Put u srećno odrastanje“ iz Kragujevca i dva lokalna tima iz Niša.
Formalnom predškolskom obrazovnom sistemu nedostaje interakcija između dece, roditelja, vaspitača i lokalne zajednice. Participacija relevantnih aktera je zakonski regulisana, ali je najčešće formalna a ne suštinska. Decentralizacija obrazovnog sistema  traži veće uključivanje roditelja i lokalne zajednice i razvoj partnerstva između relevantnih aktera. Centar za kvalitetno obrazovanje  prepoznaje da je partnerstvo izmedju roditelja, vrtića, škola i lokalnih zajednica suštinski elemenat u obezbeđivanju i razvoju kvalitetnog obrazovanja za sve. Uključivanje i razvijanje partnerskih odnosa sa svima koji rade sa decom i za dobrobit dece, omogućava bolje i kvalitetnije odrastanje dece i kvalitetnije predškolsko vaspitanje i obrazovanje.  (više…)

 

♦ Projekat  „Promovisanje solidarnosti: Povezivanje škola jugoistočne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država” (“Promoting Solidarity: School Connectivity in Southeast Europe & the United States”)

Projekat realizovan u periodu 2002 – 2005. godine.
Projekat je podržan od strane Američke ambasade u Beogradu.
Partneri u implementaciji:
Gimnazija iz Sremskih Karlovaca, elektrotehnička škola iz Novog Sada, gimnazija iz Bačkog Petrovca, tehnička škola iz Bačke Palanke, srednja tehnička PTT škola iz Beograda, hemijsko – tehnološka i prehrambena škola iz Smederevske Palanke, gimnazija iz Velike Plane, tehnička škola za mašinstvo i saobraćaj iz Kragujevca, ekonomsko – trgovinska škola iz Jagodine i mašinsko – elektrotehnička škola iz Paraćina.
Projekat ”Povezivanje škola” fokusiran je na uspostavljanje multikulturnog dijaloga među školama Jugoistočne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država koristeći savremena tehnološka sredstva za međusobnu komunikaciju. Na ovaj način  pružena je mogućnost učenicima da individualno ili u nacionalnim timovima rade na uspostavljanju i razvoju saradnje sa drugima. Upoznavajući i razumevajući različite kulture učenici i profesori iz Jugoistočne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država dobili su priliku da prošire granice svog svakodnevnog života.  (više…)

♦ Projekat  „Izgradnja lokalnih kapaciteta za kvalitetno obrazovanje“ (“Building Local Capacities for Quality Education”)

Projekat je realizovan u periodu 2002 – 2004. godine.
Projekat je podržao UNICEF, kancelarija u Beogradu.
Partneri u implementaciji:
Predškolske ustanove: „Mladost“ iz Novog Pazara, „Habiba Stočević“ iz Tutinu i „Jela Jovanović i Emina Bučan“ iz Sjenice.

♦ Projekat  “Mreža Buđenja” (“Awakenings Network”)

Projekat je realizovan u periodu 2003 –2004. godine.
Projekat je  podržan od strane: Catholic Relief Services, USCC i Save the Children Norway.  
Partneri u implementaciji: NVO „Tera-kreativna žena“ iz Beograda, NVO „Samohrane majke“ iz Zemuna, NVO „Logos“ iz Smederevske Palanke, NVO „Festival ekološkog pozorišta“ iz Bačke Palanke, NVO„Drug drugu“ iz Sombora, Dečiji centar „Različak“ iz Despotova, „Užički centar za prava deteta“ iz Užica, Privatni vrtić „Cvetić“ i Aleksinački centar za prava deteta iz Aleksinca i Samostan Kćeri Milosrđa iz Subotice.