Projekat “Osiguranje kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu“

 

Problem nedostupnosti kvalitetnog predškolskog obrazovanja svoj deci predškolskog uzrasta, a posebno deci iz marginalizovanih grupa, prepoznat je na nacionalnom nivou i deo je strateških odluka definisanih u Nacionalnom planu akcije za decu. Projektom “Osiguranje kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu“ Centar za kvalitetno obrazovanje uz podršku Save the Children Norway, kancelarija u Sarajevu i partnerima uključenim u implementaciju, namera je bila da se doprinese ostvarenju strateškog cilja “povećanje obuhvata dece  kvalitetnim predškolskim obrazovanjem sa posebnim merama za obuhvat dece iz neobuhvaćenih grupa”. Drugi važan segment ovog projekta odnosio se na jačanje kapaciteta lokalnih partnera (organizacija civilnog društva – partnera u projektu i roditelja dece uključene u program) u  oblasti promocije kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu kao osnovnog prava svakog deteta, kako bi postali ključni promoteri  kvalitetnog obrazovanja za svu decu.

Cilj projekta bio je unapređenje i primena dečijih prava u skladu sa Konvencijom UN o pravima dece, razvijajući i sprovodeći praksu jednakih mogućnosti za svu decu u zajednici kroz obezbeđivanje kvalitetnog  predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Projekat je omogućio dostup kvalitetnom predškolskom vaspitanju za 130 dece uzrasta od 3 do 7 godina, pri čemu su 2/3 bila deca iz siromašnih i isključenih grupa. Zahvaljujući koncepciji predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (Osnove programa predškolskog vaspitanja, Prosvetni glasnik SR Srbije 7/96), čije su ključne karakteristike  otvoreni sistem, integralan pristup i diversifikacija programa, bilo je moguće uvođenje Montesori programa.  Montesori program je kompatibilan sa formalnim sistema vaspitanja i obrazovanja, a zbog originalnog pristupa podržavajući je za proces inkluzije dece iz marginalizovanih grupa (bez obzira na etiologiju marginalizacije). Program predstavlja celovit i originalan vaspitno-obrazovni sistem koji svojom koncepcijom obezbeđuje učešće i učenje deci različitih sposobnosti i različitog kalendarskog uzrasta. Uvođenje Montesori programa za Srbiju je veoma značajno jer doprinosi daljem razvijanju programskog pluraliteta i konkurenciji kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Iskustva iz dosadašnjih "reformi" odnosno istraživačko-razvojnih projekata u oblasti ranog razvoja dece u Srbiji, pokazuju da se transformacija prakse, stručni razvoj i podizanje kvaliteta pedagoškog rada, pre postižu putem intenzivnih pa i dugoročnijih projekata/programa  na nivou manjeg uzorka ustanova, nego širokim reformama koje po pravilu ostaju na površini. Takvi projekti, interventna ili akciona istraživanja, imaju i tu prednost da se odvijaju na lokalnom nivou, mogu da odgovore na niz specifičnih okolnosti i potreba date sredine i dođu do rešenja koja će biti konkretna i ostvariva.