Projekat “Igrom do veštine”

Vreme realizacije 2018- 2019.

 

Projekat “Igrom do veštine” Centar za kvalitetno obrazovanje realizuje u partnerstvu sa Kreativno edukativnim centrom u Beogradu. Projekat predstavlja nadogradnju  integrativnog modela radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama kreiranom od strane Kreativno edukativnog centra. Osnovu modela čini priprema osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje u određenoj radnoj organizaciji i za ispunjavanje zahteva određenog posla, uglavnom u uslužnim i proizodnim delatnostima (npr. pomoćni radnici u trgovini, poslovi higijeničara, poslovi kafe-kuvarice, kurirski poslovi, poslovi u auto-perionicama, rad na fotokopir aparatima, pomoćni radnici u kuhinjama i restoranima i slično). Ovo upućuje na simulaciju kao dominantnu metodologiju u procesu pripreme osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje.

Projekat “Igrom do veštine” fokusiran je na razvoj mekih i tehničkih veština kroz igru. Novi pristup razvijen unutar projekta podrazumeva korišćenje igre za razvoj mekih (komunikacijskih i timskih) i tehničkih veština. Kompetitivne igre nedovoljno zastupljene u odrastanju osoba sa intelektualnim smetnjama u projektu predstavljaju osnovu za razvoj: timskih i komunikacijskih veština; donošenje odluka; pravljenje strategija; unapređenje motoričkih sposobnosti; povećanje motivacije i doživljaja kompetentnosti; povećanje samoefikasnosti; povećanje samopoštovanja i samopuzdanja. Unapređivanje radnih i socijalnih kompetencija u funkciji je lakše integracije osoba sa intelektualnim smetnjama na otvoreno tržiše rada i ublažavanja socijalne isključenosti.

1/1