Ekipa RTS-a u Klubu za decu i mlade u Kragujevcu

Gostujući 27. Septembra 2011.u Klubu za decu i mlade u Kragujevcu, ekipa RTS-a bila je u prilici da prisustvuje inkluzivnoj edukativnoj radionici o trgovini ljudima. U radionici pored učenika specijalne škole „Vukašin Marković“ bili su njihovi stalni drugari iz redovne osnovne škole „Vuk Karadžić“. Dobroj dinamici radionice doprinela je primena različitih tehnika. Počelo se razmenom, čiji je cilj bio da se napravi uvid o tome kako deca razumeju pojam „trgovina ljudima“. Potom je učesnicima, uz pomoć četiri klipa iz crtanog filma „Pinokio“, objašnjeno šta je to trgovina ljudima, koji oblici trgovine postoje i kako se postaje žrtva. Koristeći isečke iz novina, bojice, flomastere i drugo, učesnici su u završnoj aktivnosi pravili postere. Osnovna ideja postera bila je „kako bi oni nekome ukazali na opasnost od trgovine ljudima“.

Reportaža sa radionice prikazana je u četvrtak, 06. oktobra 2011. godine u 20:00 h na RTS 2 u okviru kolažne emisije „Mesto za nas“. Emisija „Mesto za nas“ bavi se najrazličtijim temama iz oblasti života osoba sa invaliditetom, među kojima su: zapošljavanje osoba sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, problemi slepih i slabovidih osoba, domovima za stara i invalidna lica, autizmom, o pristupačnosti, asistivnim tehnologijama i mnogim drugima. Pored premijernog, emisija je prikazana u još dva termina.


Arhiva