Prezentacija projekta „Klubovi za decu i mlade“ studentima Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehab

U prostorijama Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe u Beogradu 09. Novembra 2011. godine 18 studentikinja druge godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda bilo je u prilici da se upozna sa radom ove organizacije. Gostovanje je deo programskih aktivnosti regulisanih Protokolom o saradnji ove visokoobrazovne institucije i OCD KECMNRO. Jedan od strateških ciljeva organizacije je i razvoj inkluzivnih programa. U okviru ovog strateškog cilja započeo je sa radom Klub za decu i mlade. Prisutni su upoznati da je Klub deo šireg projekta Centa za kvalitetno obrazovanje koji se realizuje u još dva grada u Srbiji, Kragujevcu i Ivanjici, što je značajno s obzirom da su studenti FASPER-a iz svih krajeva Srbije. Prisutni su takodje dobili informaciju da EU na ovaj način podržava organizacije civilnog društva kako bi što aktivnije učestvovale u daljem procesu integracije Republike Srbije u Evropsku uniju. Fokus prezentacije projekta je bio na dva ključna segmenta života dece i mladih sa smetnjama u razvoju, a to su slobodno vreme i socijalna integracija. Govoreći o slobodnom vremenu istaknuta je činjenica da se za najveći broj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, slobodno vreme povećava srazmerno godinama, dok se odrastanjem kod dece i mladih iz opšte populacije ono smanjuje. Problem je što ova činjenica nije dovoljno prepoznata u našem društvu. Govoreći o socijalnoj integraciji istaknuto je da neophodno obezbediti kontinuitet interakcije sa decom i mladima iz opšte populacije. Kontinuitet interakcije predstavlja preduslov za građenje socijalnih veza izvan njihovog uobičajenog konteksta i preduslov izgradnje inkluzivnog okruženja. Istaknut je značaj volontarizma za ovakve programe, a veliki interes studentica za učešće u programu rezultiralo je dogovaranjem termina njihovih dolazaka.

IMG_24023-300x225.jpg

IMG_24083-300x225.jpg

Arhiva