Gostovanje u radio emisiji “Od deset do jedan” - lokalni radio “Zlatousti”

Gostujući 01. decembra 2011. godine uživo u emisiji kolažnog tipa “Od deset do jedan” na lokalnoj radio stanici, Svetlana Vlkanovska Đokanović iz Crvenog krsta i Olivera Sretenović, koordinator Kluba za decu i mlade iz Kragujevca, predstavile su ciklus radionica o trgovini ljudima koje se realizuju u okviru Kluba za decu i mlade. Bavljenje ovom veoma osetljivom i aktuelnom temom važno je jer su deca i mladi iz ranjivih grupa u posebno velikom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.

Gošće emisije predstavile su Klub kao mehanizama koji na dva načina doprinosi prevenciji trgovine ljudima. Prvi se odnosi na povećanje svesti kod dece i mladih o opasnostima koje vrebaju kada je u pitanju trgovina ljudima kroz organizaciju edukativnih radionica. Drugi način prevencije u vezi je sa organizacijom slobodnog vremena i sklanjanje dece i mladih sa ulice, čime se doprinosi smanjenju šanse da deca i mladi budu izloženi riziku trgovine ljudima.


Arhiva