Zaokružen ciklus edukacija

Dodatnim dvodnevnim seminarom, šestim po redu, zaokružen je ciklus edukacija koje su imale za cilj izgradnju kapaciteta pružaoca usluga za pružanje usluga u inkluzivnom okruženju.

Seminar je realizovan je u Novom Sadu, 26 i 27. maja 2012. Na seminaru je učestvovalo 20 učesnika.

Cilj seminara bila je obuka učesnika o metodama planiranja predloga projekta i razvijanje nacrta predloga projekta.

Teme seminara pokrile su: upoznavanje sa procesom planiranja predloga projekta (ciljevi, koraci, metode, uloge aktera u procesu planiranja projekta); snimanje stanja i opis problema; analiza postojećih programa u odnosu na definisani problem; izrada problemskog stabla; definisanje područja promene; izrada stabla ciljeva; usklađivanje logika problemskog stabla i stabla ciljeva – nivoi i strategija projekta; tabela aktivnosti; izrada SWOT analize u odnosu na definisani problem i u odnosu na kapacitete nosioca projekta; metodologija projekta i rizici u implementaciji; matrica logičkog okvira i definisanje indikatora; monitoring i evaluacija u projektu i budžet projekta.

Kako su učesnici radili na konkretnim projektnim predlozima, od strane učesnika seminar je ocenjen kao izuzetno koristan.

1k4.jpg

1d6-300x225.jpg


Arhiva