Završna konferencija projekta “Klubovi za decu i mlade”

22. juna u Beogradu održana je završna konferencija projekta. Cilj konferencije bio je da se: razmene iskustva stečena na projektu, procene rezultati i efekti projekta, predstavi priručnik dobre prakse „Klub kao inkluzivni servis – jedno mesto, bezbroj mogućnosti“, predstave modeli dobre prakse razvijeni na projektu i razmotre mogućnosti dalje primene kao u postojećim tako i u novim sredinama.

U uvodnom delu konferencije gosti su bili: Lela Veljković, savetnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u odeljenju za procenu stručnog rada – superviziju koja je govorila o razvoju inkluzivnih servisa u kontekstu reformskih procesa, prof. dr Vera Rajović, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja je govorila o opštem okviru modela rehabilitacije u lokalnoj zajednici“ i Svetlana Vlahović, sekretar Savez MNRO Srbije koja je govorila o značaju projekta Klubova za decu i mlade kao društvene podrške deci i porodici.

U radnom delu Jelena Čoko predstavila je projekat „Klubovi za decu i mlade“, prof. dr Vera Rajović dala je prikaz priručnika „Klub kao inkluzivni servis – jedno mesto, bezbroj mogućnosti“, Nives Radeljić dala je prikaz rezultata evaluacije projekta, a Olivera Sretenović, Zoran Dimitrijević i Margareta Kecman dali su prikaz rada i rezultata pojedinačnih klubova. Prezentacija kluba iz Ivanjice dostupna je na internetu:

O klubu kao podršci porodici govorila je gospođa Marina Stevanović, majka Nevene, jednog od najredovnijih članova kluba u Kragujevcu . Njena dirljiva priča o značaju kluba za njenu porodicu naterala je mnogima suze na oči, i samo je još jedna potvrda da klub zaslužuje svoje mesto u uslugama na lokalnom nivou.

Poslednja prezentacija kluba u Beogradu sastojala se iz dva dela. Prvi deo bio je kratki osmominutni video prikaz aktivnosti koji je dokumentovao neke od aktivnosti u klubu. U drugom delu su korisnici (mladi sa smetnjama u razvoju i volonteri) govorili zašto vole da dolaze u klub. Volonterka je pročitala izjave svojih kolega o tome šta za njih znači klub. Na kraju, grupa od 12 mladih sa smetnjama u razvoju iz Beograda, svojim sjajnim nastupom koji je nagrađen ogromnim aplauzom, svečano je zatvorila konferenciju.

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici ključnih socijalnih aktera čije delatnosti doprinose poboljšanju kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji. Učesnici su bili iz različitih gradova iz cele Srbije, od Novog Sada na severu do Bujanovca na jugu. Pored 35 predstavnika organizacija i institucija – gostiju konferencije, konferenciji je prisustvovalo 8 roditelja mladih sa smetnjama u razvoju iz Beograda i 5 personalnih asistenata.


Arhiva